Zobacz również:
przebieg wartości prądów
analizatory

Analizator Parametrów Sieci - zabawka czy niezbędne wyposażenie rozdzielni ?

Rosnące koszty energii elektrycznej , a także coraz większa troska o właściwą jej jakość powoduje że wzrasta zainteresowanie urządzeniami pozwalającymi śledzić i rejestrować przekroczenia ważniejszych parametrów charakteryzujących pracę układu zasilania. Dane z takich systemów wykorzystywane są w wielu komórkach przedsiębiorstwa związanych coraz częściej oprócz służb energetycznych również z działami finansowymi.

Wyobraźmy sobie młodego kierowcę, który jedzie samochodem i nie ma przed sobą żadnych wskaźników, lampek ani innych urządzeń informujących go o stanie pojazdu.

Nie wie, że jedzie z zaciągniętym nieco hamulcem ręcznym, że woda w chłodnicy osiąga niebezpieczną temperaturę , a nawet że mimo to przekroczył dozwoloną prędkość. Nie wie nawet, że za chwilę może zabraknąć mu paliwa.

Gospodarka energetyczna nawet w niewielkim zakładzie jest znacznie bardziej złożona niż prowadzenie samochodu. Wiele warunków technicznych, a także uwarunkowań prawnych nakłada na Głównego Energetyka szereg uciążliwych obowiązków, którym dotychczasowymi metodami trudno było sprostać.

Oszacowanie potrzebnej mocy zamówionej, a później jej kontrola, dbałość o tg j , o poziomy wyższych harmonicznych przekracza możliwości licznika elektromechanicznego i kalkulatora.

Sporządzanie tabel, zestawień zużytej energii i kosztów na podstawie odczytów liczników - mimo włożonej pracy przynosi mizerne efekty.

Wreszcie możliwość wczesnego ostrzegania o nienormalnych wartościach głównych parametrów charakteryzujących system zasilania przyniesie nam, nieocenione korzyści w postaci możliwości zapobieżenia awarii bądź naliczeniu znacznych opłat za przekroczone wielkości.

Do pomocy w rozwiązaniu tych i wielu innych problemów przychodzi nam nowoczesna technika. Wraz z pojawieniem się mikroprocesorów ich udział w urządzeniach energetycznych, a szczególnie pomiarowych i zabezpieczających stale wzrastał. Obecnie mamy do dyspozycji szereg urządzeń o bardzo przydatnych możliwościach, których cena na dodatek utrzymuje tendencję zniżkową.

Mierniki i analizatory parametrów sieci bo o nich pokrótce opowiada ten artykuł – pozwolą nam co najmniej na :
 • optymalne zamówienie i późniejszą kontrolę mocy umownej,
 • nadzór nad podstawowymi parametrami układu zasilania (napięcia, prądy, moce, energie), a także
 • nad wielkościami granicznymi, których przekroczenie oznacza możliwość awarii.
Rozbudowane możliwości rejestracji danych pozwolą użytkownikowi samodzielnie wybierać, które wielkości i w jakim okresie chciałby zapisywać do pamięci. Wyzwalacze – czyli wartości progowe po przekroczeniu których mamy do czynienia z jakąś reakcją przyrządu również powinny być konfigurowane przez użytkownika.

Jako że na rynku mamy do wyboru kilkanaście typów mierników i analizatorów parametrów sieci warto zwrócić uwagę na klika własności które powinno posiadać urządzenie, na które wydamy pieniądze swoje lub swojej firmy:
 • Pełna separacja galwaniczna wejść napięciowych i prądowych ( Zapewnia nam możliwość połączeń w dowolnym układzie przekładników,a także zmniejszy ryzyko zniszczenia analizatora lub sieci takich urządzeń w przypadku przebicia.
 • Wytrzymałość na przepięcia min 5 kV, ( IEC – 1036 ; 2kV-klasa I i 4 kV klasaII )
 • Odporność na przetężenia min 50 x In ( IEC-1036 – 20 x In )
 • Minimalna moc pobierana przez wejścia pomiaru prądu ,
 • Bezpieczne zaciski połączeniowe napięć i prądów – uniemożliwiające np. wyciągnięcie wtyku z obwodami prądowymi ( zniszczenie przekładników i porażenie prądem )
 • Temperatura pracy ( -20 0 + 60 0 C ) – ( IEC-1036 -25o + 55o C )
 • Odporność na wilgoć – min 95% ( IEC-1036 - <=95%) Jasny, czytelny w każdych warunkach i pod szerokim kątem wyświetlacz pracujący w szerokim zakresie temperatur,
 • Układ kontroli procesora ( Watchdog ) nie dopuszczający do trwałego “zawieszenia się” systemu,
 • Dobra odporność panelu na warunki środowiska np. IP 56 ( IEC 1036 ; IP51/IP54 )
 • Szeroki zakres napięć zasilających ( 90 – 300 V AC i DC ) ( IEC-1036 ; Un + 15% , - 20% )
 • Możliwość zasilania napięciem stałym – które na rozdzielni jest buforowane ,
 • Szeroki zakres napięć pomiarowych ( do 690 V AC )
  ( IEC-1036 ; 1,15Un 690x1,15 = 794V)
 • Pomiar trUE RMS
 • Pomiar energii w kilku strefach czasowych ( rejestrach ) ( min. 4 )
 • Możliwość wyliczenia mocy zakumulowanej
 • Obliczanie współczynników k-factor , thD,tdD,I2t , wraz z wykorzystaniem do programowania alarmów ,
 • Wejścia i wyjścia dwustanowe – do sterowania innymi urządzeniami ,
 • Wyjścia analogowe do współpracy ze sterownikami , PLC , i innymi systemami ,
 • Port komunikacyjny RS 485 oraz RS 232 dla urządzeń z większą pamięcią ,
 • Łatwa archiwizacja pozyskanych danych – do dalszych analiz.
 • Łatwy dla użytkownika sposób zmiany zaprogramowanych parametrów,
 • wyzwalaczy,
 • organizacji pamięci
 • trybu i czasu rejestracji ,
 • możliwość zachowania różnych konfiguracji w plikach do późniejszego wykorzystania ,itp.
W wielu zakładach już funkcjonują lub mogą zostać wdrożone systemy komputerowe wspomagające pracę służb energetycznych i bilansujące zużycie mediów energetycznych.

Oczywiście analizatory parametrów sieci muszą mieć możliwość współpracy z tymi systemami. Aby było to możliwe urządzenie powinno mieć wbudowany przynajmniej MODBUS / DNP3.0 oraz ASCI.

Opisane powyżej parametry i własności są podstawą od której powinniśmy zacząć wybór urządzenia do naszej sieci.

Dobrej klasy analizatory potrafią rejestrować do 63 harmonicznej w napięciach i prądach, ( PN-EN 50160 określa dla obliczenia thDI% analizę do 40 harmonicznej ) , wykrywać kierunek przepływu mocy dla poszczególnych harmonicznych, także zapisywać w pamięci krzywe napięć i prądów w czasie przepięcia, przetężenia i innego zjawiska.

Jest to bardzo pomocne , gdyż mając zarejestrowane krzywe trzech napięć i trzech prądów jednocześnie można ocenić wiele niekorzystnych , czy nawet niebezpiecznych zjawisk w układzie zasilania , zanim dojdzie do kosztownej awarii

O klasie urządzenia świadczy także zapis krzywych przed zjawiskiem – w jego trakcie – i po nim . Prostsze urządzenia zaczynające rejestrację np. dopiero po przepięciu tracą większą część interesujących danych.

Zwykle niemożliwe , a także niepotrzebne jest skupienie wszystkich możliwych funkcji w jednym urządzeniu.
Musimy wówczas zapłacić za funkcje które w danej aplikacji niekoniecznie są nam potrzebne . Zdarza się, że bardziej zaawansowane funkcje są przez tańszy miernik realizowane w uproszczeniu - nierzadko uniemożliwiającym ich wykorzystanie. Dla tego większość producentów tego typu urządzeń oferuje szereg kilkunastu typów mierników i analizatorów, który pozwala na optymalny wybór dla naszych potrzeb urządzenia, które realizuje akurat te pomiary które w danym zastosowaniu są nam potrzebne.

Otrzymujemy urządzenie wysokiej jakości – najlepiej potwierdzone atestem GUM – które mierzy te parametry za które gotowi jesteśmy zapłacić.

Przy wyborze typu analizatora powinniśmy również zwrócić uwagę na to czy urządzenie a najlepiej ich seria posiada inne atesty znanych instytucji certyfikacyjnych – które są wydane w oparciu o przeprowadzone badania w niezależnym laboratorium ( np. atest ul ) , a nie tylko w oparciu o deklaracje producenta ( CE , ISO ).

Dysponując urządzeniem dobrej klasy i dopasowanym do naszych potrzeb szybko zaoszczędzimy czas i pieniądze a efekty naszej pracy przerosną oczekiwania naszego szefa...

Tomasz Biernacik
góra
Więcej...
przebieg wartosci prądów
analizatory

powrót na poprzednio odwiedzoną  / Index / O firmie / Kontakt / Mapa / Kompensacja / Wyższe harmoniczne / Monitorowanie / Pomiary, ekspertyzy
Inter-Consultung Wydział Elektroenergetyki. 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 13/5, tel./fax 0-22 677 22 28, 677 22 29, 677 22 30, 618 08 69. E-mail: biuro@icpower.com.pl URL: http:// www.icpower.com.pl
Copyright © Inter-Consulting.