INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
IC-SinVAr - filtry aktywne
IC-StatVAr - filtry pasywne
IC-HyVAr - filtry hybrydowe
IC-Lcap - filtry dolnoprzepustowe
MedIC - filtry specjalne


MedIC - specjalne filtry wyższych harmonicznych

Specyficzne wymagania w stosunku do jakości energii np. do zasilania urządzeń medycznych dokonujących rejestracji sygnałów o wartościach rzędu uV - mV przyczyniły się do zbudowania w irmie Inter-Consulting specjalnych konstrukcji filtrów serii MedIC.

Filtry MedIC są stosowane na wejściu i wyjściu zasilaczy UPS wykorzystywanych do zasilania szczególnie wrażliwych urządzeń (medycznych, diagnostycznych, laboratoryjnych).

Zastosowanie filtrów MedIC do UPSów w wielu placówkach medycznych przyczyniło się do poprawy komfortu pracy wrażliwych urządzeń (EEG, tomograf, rezonans magnetyczny itp.) a tym samym do dokładniejszej diagnostyki pacjenta a tym samym do zwiększenia trafności diagnozy opartej na wynikach właściwie przeprowadzonych badań.