INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl


    Systemy IC-View tworzone są w celu prowadzenia ciągłej obserwacji i kontroli stanu zasilania urządzeń, a także bieżącej analizy strat energii i jej kosztów. Urządzenia dzieli się na sekcje o różnych priorytetach zasilania, zatem w razie przeciążenia istnieje możliwość odłączenia mniej istotnych odbiorników, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie urządzeń najważniejszych.

Przykładowa topologia systemu nadzoru

    W większości przedsiębiorstw, gdzie nie stosuje się ani filtrów, ani kompensacji torów, bezpośrednie straty energii sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, przy czym szacunki te nie obejmują kosztów zniszczonych urządzeń. Dane ekonomiczne pokazują wyraźnie, że w wielu dziedzinach gospodarki koszty energii elektrycznej zużytej w procesie technologicznym są znaczącym składnikiem ceny wyrobu. Zatem obniżenie ich nawet o kilka lub kilkanaście procent jest opłacalne, ponieważ przy okazji notujemy również spadek liczby uszkodzonych urządzeń i przerw w produkcji. System nadzoru za pośrednictwem dużego wyboru wielu modeli analizatorów sieci oraz rejestratorów zakłóceń i jakości energii zbiera dane ze wszystkich pól zasilających i ważniejszych odpływów oraz przetwarza je we własnych serwerach (lub komputerach PC dla mniejszych realizacji). Efektem działania systemu, oprócz rozliczenia energii dla poszczególnych fragmentów cyklu technologicznego, jest stały nadzór nad wszystkimi najważniejszymi parametrami jakości energii i kosztów. Każdy wzrost strat, niebezpieczny stan w układzie, groźba przekroczenia mocy zamówionej, praca w nieoptymalnej strefie czasowej lub taryfie jest natychmiast przekazywana operatorowi.

Optymalizacja kosztów energii     Komputerowy system nadzoru podejmuje także działania sterując kompensatorami, filtrami, układami odciążającymi, agregatami prądotwórczymi i wieloma innymi urządzeniami dla utrzymania możliwie najniższych kosztów energii i zapewnienia bezpiecznej pracy układu zasilania. Dwukierunkowa rejestracja wyższych harmonicznych (pobór/oddanie) pozwala na wczesną identyfikację problemu kosztów i wzrostu strat oraz umożliwia śledzenie pobierania zakłóceń z sieci lub ich wprowadzania. Nowe uregulowania prawne dotyczące opłat za zakłócanie sieci dostawcy energii są już uwzględnione w systemach IC-View.