INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
IC-SinVAr - filtry aktywne
IC-StatVAr - filtry pasywne
IC-HyVAr - filtry hybrydowe
IC-Lcap - filtry dolnoprzepustowe
MedIC - filtry specjalne

Zobacz również:
Cęgi do pomiaru prądów AC i DC

Zdjęcie kondensatora rozerwanego na skutek rezonansu prądów. Zniszczeniu uległ również przekształtnik napedu 6kV

kondensator rozerwany na skutek rezonansu prądów

Wyższe harmoniczne w sieciach rozdzielczych i przemysłowych NN i SN

Skutki występowania odkształceń w sieci

1. Powodują nieprawidłową pracę wielu urządzeń w sieci.

2. Są przyczyną uszkodzeń i zniszczenia współpracujących urządzeń.

3. Duży poziom odkształcenia wpływa na nieprawidłową pracę:

 • zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • wyłączników różnicowoprądowych ogólnego stosowania
 • urządzeń sterowania i regulacji
 • sieci transmisji danych
 • komputerów
 • sterowników linii technologicznych
 • urządzeń energoelektronicznych
 • 4. Jest przyczyną przeciążenia i uszkodzeń

 • baterii kondensatorów (eksplozja)
 • transformatorów i silników indukcyjnych
 • filtrów w zasilaczach komputerów i innych urządzeń informatycznych
 • kabli zasilających, a zwłaszcza przewodu zerowego
 • urządzeń przekształtnikowych, napędowych i innych (na skutek rezonansu)
 • Duży poziom odkształceń wiąże się zawsze z:

 • wzrostem mocy biernej
 • wzrostem mocy odkształceń
 • zwiększeniem strat przesyłowych
 • możliwością podania międzyfazowego napięcia na jedną z faz na skutek upalenia przewodu zerowego (Wieża Ostankino w Moskwie)
 • niestabilną pracą układu zasilania
 • rezonansowymi skokami wartości napięcia
 • innymi niepożądanymi zakłóceniami w pracy urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci elektroenergetycznej u pozostałych odbiorców
 • Więcej informacji ->