INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Nasze produkty w tej kategorii:
 Kompensatory mocy biernej indukcyjnej
 Kompensatory mocy biernej pojemnościowej
 Złożone systemy kompensacji mocy biernej


Sposoby optymalizacji kosztów energii elektrycznej

Rosnące ceny energii elektrycznej stają się coraz silniejszym argumentem przemawiającym za podejmowaniem działań racjonalizujących gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw. Koszty energii stały się bowiem znaczącą pozycją w ostatecznej cenie wyrobu finalnego lub usługi. Mnogość taryf, opłaty za poszczególne składniki stałe i zmienne ciągle jeszcze są dla wielu odbiorców trudne do ciągłych analiz.

Zniszczenie baterii spowodowane rezonansemTakże zła jakość energii ma znaczący wpływ na zwiększone koszty. Z jednej strony urządzenia przyłączone do sieci zasilającej wymagają coraz lepszej jakości energii, z drugiej - same w różnym stopniu pogarszają jej parametry. Niektóre dość powszechne odbiorniki, takie jak falowniki, napędy DC, niektóre UPS-y, czy komputery znacznie pogarszają parametry sieci. Praca takich urządzeń bardzo niekorzystnie wpływa na układ zasilania, a zwykle także na innych odbiorców.

Firma INTER-CONSULTING Wydział Elektroenergetyki od wielu lat wykonuje ekspertyzy, nazywane audytem energetycznym, służące zbadaniu, jak duże istnieją możliwości ograniczenia kosztów energii. W celu wykonania ekspertyzy czy audytu wykonujemy kilkudniową rejestrację ważniejszych parametrów energetycznych, zakłóceń, harmonicznych itp., a następnie sporządzamy obliczenia i symulacje komputerowe. W większości przedsiębiorstw, gdzie są wykonywane badania, bezpośrednie straty energii sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, przy czym szacunki te nie obejmują kosztów zniszczonych urządzeń. Czy warto zwracać na to uwagę? Okazuje się, że w wielu dziedzinach gospodarki koszty energii elektrycznej zużytej w procesie technologicznym są, jeśli nie głównym, to znaczącym składnikiem ceny wyrobu. Zatem obniżenie ich nawet o kilka lub kilkanaście procent jest opłacalne, przy okazji notujemy również spadek liczby uszkodzonych urządzeń i przerw w produkcji.

Rejestracja parametrów dla określenia strat

Efektem takiej ekspertyzy jest wariantowa oferta na modernizację układu zasilania zakładu. Na początku INTER-CONSULTING proponuje działania mające na celu zapewnienie bezpiecznej pracy układów i instalacji poprzez obniżenie poziomu wyższych harmonicznych, zwykle poprzez zastosowanie filtrów aktywnych, a ostatnio coraz częściej filtrów hybrydowych. Wcześniej jednak wnikliwa analiza układu zasilania pozwala na wyszukanie i diagnozę urządzeń powodujących największe problemy w sieci. Dla takich urządzeń firma proponuje sprawdzone rozwiązania minimalizujące ich udział w pogorszeniu jakości energii.

Ważnym osiągnięciem w dziedzinie obniżenia kosztów energii jest system nadzoru sieci i parametrów jakości energii opracowany na podstawie wieloletnich badań i doświadczeń w firmie INTER-CONSULTING. System ten za pośrednictwem dużego wyboru analizatorów sieci oraz rejestratorów zakłóceń i jakości energii zbiera dane ze wszystkich pól zasilających i ważniejszych odpływów oraz przetwarza je we własnych serwerach (lub komputerach PC dla mniejszych realizacji). Efektem działania systemu oprócz rozliczenia energii dla poszczególnych fragmentów cyklu technologicznego, jest stały nadzór nad wszystkimi najważniejszymi parametrami jakości energii i kosztów. Każdy wzrost strat, niebezpieczny stan w układzie, groźba przekroczenia mocy zamówionej, praca w nieoptymalnej strefie czasowej lub taryfie jest natychmiast przekazywana operatorowi. Komputerowy system nadzoru podejmuje także działania Fragment systemu nadzoru sieci sterując kompensatorami, filtrami, układami odciążającymi, agregatami prądotwórczymi i wieloma innymi urządzeniami dla utrzymania możliwie najniższych kosztów energii i zapewnienia bezpiecznej pracy układu zasilania. Dwukierunkowa rejestracja wyższych harmonicznych (pobór/oddanie) pozwala na wczesną identyfikację problemu kosztów i wzrostu strat.

Współczesne systemy zasilania zakładu przemysłowego, biurowca, czy nawet niewielkiej firmy często są miejscem zjawisk, których zbadanie do niedawna było zarezerwowane dla laboratoriów. Osoby odpowiedzialne za eksploatację takich systemów nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, na jakie jest narażona praca układu zasilania i współpracujących urządzeń, a zwłaszcza ze znacznie wyższych kosztów energii elektrycznej, jakie muszą ponosić. Na szczęście opracowany przez firmę INTER-CONSULTING system wspomagania decyzji pozwala bez trudności opanować dużą liczbę parametrów zmieniających się jednocześnie w kilkudziesięciu punktach układu zasilania.