INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa

tel.:0-22 677 22 28

biuro@icpower.pl


KOMPENSATORY MOCY BIERNEJ INDUKCYJNEJ

 • Baterie kondensatorów nn

 • Baterie kondensatorów sn

 • Kondensatory energetyczne nn

 • Kondensatory energetyczne sn

 • Kondensatory specjalne


 • KOMPENSATORY MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ

 • Statyczne nn

 • Statyczne sn

 • Regulowane automatycznie nn i nn/sn

 • Dwukwadrantowe indukcyjna / pojemnosciowa


 • ZŁOŻONE SYSTEMY KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ


 • Kompensatory hybrydowe (przekażnik IGBT)

 • Układy sumujące i róznicowe

 • Układy z centralnym sterowaniem